qixin

生化培养箱

分类描述

请点击彩页放大查看!上海齐欣生化培养箱促销中,确定型号后请联系客服查询优惠价!

 

   

 

上海齐欣生化培养箱

 • LRH-70F生化培养箱

  LRH-70F生化培养箱 容积:70L,内部尺寸:400 × 350 × 510(mm),外部尺寸:530 × 640 × 1055(mm),控温范围:0 ...
  详细
 • LRH-70生化培养箱

  LRH-70生化培养箱 容积:70L,内部尺寸:400×350×510(mm),外部尺寸:530×640×1055(mm),控温范围:0 ℃ ~ 60...
  详细
 • LRH-150F生化培养箱

  LRH-150F生化培养箱 容积:150L,内部尺寸:500 × 380 × 800(mm),外部尺寸:600 × 640 × 1385(mm),控温范围:0...
  详细
 • LRH-150生化培养箱

  LRH-150生化培养箱 容积:150L,内部尺寸:500 × 380 × 800(mm),外部尺寸:600 × 640 × 1385(mm),控温范围:0...
  详细
 • LRH-250生化培养箱

  LRH-250生化培养箱 容积:250L,内部尺寸:530 × 510 × 950(mm),外部尺寸:620 × 770 × 1480(mm),控温范围:...
  详细
 • LRH-250F生化培养箱

  LRH-250F生化培养箱 容积:250L,内部尺寸:530 × 510 × 950(mm),外部尺寸:620 × 770 × 1480(mm),控温范围:...
  详细
 • LRH-500F生化培养箱

  LRH-500F生化培养箱 容积:560L,内部尺寸:750 × 750 × 1000(mm),外部尺寸:885 × 925 × 1800(mm),控温范围:...
  详细
 • LRH-800F生化培养箱

  LRH-800F生化培养箱 容积:800L,内部尺寸:900 × 660 × 1400(mm),外部尺寸:1400 × 880 × 1660(mm),控温范围...
  详细
 • LRH-1000F生化培养箱

  LRH-1000F生化培养箱 容积:1000L,内部尺寸:900 × 700 × 1600(mm),外部尺寸:1440 × 920 × 1860(mm),控温范围...
  详细
dingzuo shanghaiqixin zhongguoyiqiwang dianzitianping

上海齐欣科学仪器有限公司